Barcamp loading
Barcamp loading

Անշապիկ չկոնֆերանս

Արդեն վեցերորդ տարին է, ինչ Երևանում անց է կացվում BarCamp չկոնֆերանսը: Այստեղ յուրաքանչյուր ոք հնարավությունուն ունի ներկայացնելու իր մտքերը, ծրագրերը կամ պարզապես կիսվելու հետաքրքիր գաղափարներով: